Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika czyli jakie oferty pracy wybierać?


Szukając ofert zatrudnienia w konkretnych lokalizacjach poza wynagrodzeniem i zakresem obowiązków warto zwrócić uwagę na rodzaj zatrudnienia. Najbardziej komfortowa jest umowa o pracę – zakres praw i obowiązków obu stron umowy regulują przepisy Prawa pracy.

Takie oferty pracy Białystok http://biurorachunkowe-vat.pl/Praca-zdalna-–-zalety-i-wady są najbardziej popularne, mimo większego zainteresowania warto aplikować na takie stanowiska, gdzie zawierana jest umowa o pracę. Przykładowe obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy to zapoznanie pracowników z zakresem obowiązków, uprawnieniami i sposobem wykonywania pracy, dbanie o zorganizowanie czasu pracy, przygotowanie stanowiska pracy by można było pracować najwydajniej. Ponadto pracodawca musi przeciwdziałać dyskryminacji, zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, szkolić pracowników w tym zakresie, informować o ryzyku zawodowym, kierować pracowników na badania lekarskie, wypłacać należne wynagrodzenie terminowo i ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Po ustaniu zatrudnienia niezwłocznie wydaje świadectwo pracy. Ocena pracowników powinna mieć charakter obiektywny, sprawiedliwie, przeciwdziałać mobbingowi. To najważniejsze obowiązki pracodawcy.