Aktualności

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY V TURNIEJU Z CYKLU GP SULECHOWA W SZACHACH

dodano: 21.10.2009

                                     KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
PIĄTEGO TURNIEJU Z CYKLU GRAND PRIX SULECHOWA W  SZACHACH
                                                  07.11.2009r

I. CEL:

• Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
• integracja środowiska szachowego,
• odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży,
• pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
• rywalizacja sportowa

II. NASZE MOTTO

• Gra w szachy to SUPER ZABAWA

III. PATRONAT HONOROWY:

• Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie Pan Rafał ROSOLSKI
• Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury Pan Tomasz FURTAK

IV. PATRONAT MEDIALNY:

• Gazeta Sulechowska
• Oficjalna strona internetowa klubu : http://www.szachysulechow.pl

V. ORGANIZATORZY:

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
• Sulechowski Dom Kultury
• Klub Szachowy Sulechów

VI. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

• Arkadiusz WIŚNIEWSKarycja@poczta.onet.pl Tel. 728810437

VII. MIEJSCE I TERMIN:

• Gimnazjum nr 2    ul. 1 Maja  7     66-100 Sulechów
• Termin – 07 listopad 2009r rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.40

VIII. TERMINARZ ROZGRYWEK:

Otwarcie zawodów godz. 10.00–10.05
I-V runda – godz. 10.10-12.45
Przerwa na herbatę i kawę 12.45-13.00
VI-IX runda – godz.13.05-15.15
Przerwa techniczna na podsumowanie wyników 15.15-15.30
Zakończenie zawodów godz. 15.30-16.00

IX. SYSTEM ROZGRYWEK:

• Szwajcarski na dystansie 9 rund.
• W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w niżej wymienionych . kategoriach wiekowych:
„D” do lat 10 tj. rocznik 1999,
„C” do lat 14 tj. rocznik 1995-1998,
„B” do lat 17 tj. rocznik 1992-1994,
„A” oraz w kategorii „OPEN” rocznik 1991 i starsze.

X. TEMPO I PRZEPISY GRY:

• Tempo gry 15 min. dla każdego zawodnika,
• W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z 2006 roku.

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:

• W zawodach może brać udział każdy, kto ma na to ochotę i chce grać. Wpisowe:
- grupa wiekowa do lat 17 „B” ------ 5zł
- grupa wiekowa OPEN „A”------- 15zł
- 100% wpisowego przeznaczone na nagrody
- w przypadku większej ilości uczestników nagrody wzrosną współmiernie do wpisowego

XII. GWARANTOWANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

• W klasyfikacji indywidualnej:
- medale, dyplomy, za miejsca I-III we wszystkich kategoriach,
- puchary za I miejsca w kategoriach „B, C, D”,
• W grupie OPEN:
- I miejsce 100zł
- II miejsce 50zł
- III miejsce 20zł
• W grupie do lat 17:
- I miejsce 30zł
- II miejsce 20zł
- III miejsce 10zł

XIII. SPRAWY WYCHOWAWCZE

- Na sali gry obowiązują zasady dobrego zachowania umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii, . oraz kategoryczny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu.
- Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!!,
we współpracy z Organizatorem.

XIV. SPRAWY RÓŻNE

- Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą w zawodach udział na . własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Z szachowym pozdrowieniem

Arkadiusz WIŚNIEWSKI