Aktualności

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VI TURNIEJU Z CYKLU GP SULECHOWA W SZACHACH

dodano: 19.11.2009


·

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

SZÓSTEGO TURNIEJU Z CYKLU GRAND PRIX SULECHOWA W SZACHACH

05.12.2009r


.

I. CEL

             · Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,

             · integracja środowiska szachowego,

             · odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży,

             · pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,

             · rywalizacja sportowa

II. NASZE MOTTO

             · Gra w szachy to SUPER ZABAWA

III. PATRONAT HONOROWY:
            · Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie Pan Rafał ROSOLSKI

            · Dyrektor SDK Pan Tomasz FURTAK

IV. PATRONAT MEDIALNY:
           · Gazeta Sulechowska
            · Oficjalna strona internetowa klubu :  http://www.szachysulechow.pl

V. ORGANIZATORZY:

            · Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie

            ·Sulechowski Dom Kultury

            · Klub Szachowy Sulechów

VI. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
              · Arkadiusz WIŚNIEWSKI    arycja@poczta.onet.pl    Tel. 728810437

VII. MIEJSCE I TERMIN:
             · Sulechowski Dom Kultury  Al. Wielkopolska 3

             · Termin – 05 grudzień 2009r rozpoczęcie godz. 09.00 zapisy do godz. 8.40

VIII. TERMINARZ ROZGRYWEK:
                  Otwarcie zawodów godz. 09.00–09.05
                             I-V runda – godz. 09.10-11.45                        

                  Przerwa na herbatę i kawę 11.45-12.00
                             VI-IX runda – godz.12.05-14.15

                  Przerwa techniczna na podsumowanie wyników 14.15-14.30
                  Zakończenie zawodów godz. 14.30-15.00

IX. SYSTEM ROZGRYWEK:
             · Szwajcarski na dystansie 9 rund.
             · W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w  niżej wymienionych kategoriach wiekowych:

                       „D”  do lat 10 tj. rocznik 1999,                                            

                       „C”  do lat 14 tj. rocznik 1995-1998,

                       „B”   do lat 17 tj. rocznik 1992-1994,

                       „A”   oraz w kategorii „OPEN” rocznik 1991 i starsze.                                               

X. TEMPO I PRZEPISY GRY:
             · Tempo gry 15 min. dla każdego zawodnika,
             · W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z 2006 roku.

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:

             · W zawodach może brać udział każdy, kto ma na to ochotę i chce grać. Wpisowe:

                  - grupa wiekowa do lat 17   „B” ------ 5zł
                  - grupa wiekowa OPEN       „A”------- 15zł

                  - 100% wpisowego przeznaczone na nagrody

                  - w przypadku większej ilości uczestników nagrody wzrosną współmiernie do wpisowego

XII. GWARANTOWANE  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

              · W klasyfikacji indywidualnej:
                               - puchary, dyplomy, za miejsca I-III  we wszystkich kategoriach,
                     

              · W grupie OPEN:
                                - I miejsce  100zł
                                - II miejsce 50zł
                                - III miejsce 20zł

              · W grupie do lat 17:
                                - I miejsce   30zł
                                - II miejsce  20zł
                                - III miejsce 10zł

XIII. SPRAWY WYCHOWAWCZE

              - Na sali gry obowiązują zasady dobrego zachowania umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii, oraz kategoryczny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu.
               - Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!!, we współpracy z Organizatorem.

XIV. SPRAWY RÓŻNE

               - Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.

               - Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

                                                                                  Z szachowym pozdrowieniem 

                                                                                       Arkadiusz WIŚNIEWSKI