Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE KLUBU

dodano: 08.12.2009

Walne Zgromadzenie Klubu

Arkadiusz WIŚNIEWSKI prezes Klubu Szachowego Kamex Sulechów zawiadamia, iż na podstawie statutu Klubu rozdział IV  § 16-18, dnia 17 grudnia br. o godz. 17.00 (I termin) lub o godz. 18.00 (II termin) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu. Miejsce obrad: Sulechowski Dom Kultury Al. Wielkopolska 3 66-100 Sulechów.

Porządek i tematyka obrad:


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Podsumowanie rozgrywek z cyklu Grand Prix Sulechowa w szachach w roku 2009
3. Podsumowanie całorocznej działalności Klubu w roku 2009
4. Omówienie propozycji rozgrywek z cyklu GP Sulechowa w szachach w roku 2010
5. Omówienie II zjazdu w rozgrywkach ligowych w sezonie 2009/2010 r
6. Przedstawienie propozycji zmian Statutu Klubu i trybu ich przyjęcia
7. Uchwalenie trybu przyjęcia zmian w Statucie
8. Dyskusja na temat rozdziału III Statutu Klubu dot. członków Klubu
9. Omówienie spraw bieżących Klubu
10. Inne sprawy

Zgodnie ze statutem, wnioski członków Klubu w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia winny być składane zarządowi w terminie najpóźniej 3 (trzech) dni przed terminem odbycia Zgromadzenia.