Aktualności

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

dodano: 25.11.2010

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJU MIKOŁAJKOWEGO W SZACHACH  04.12.2010r

I. CEL:

• Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
• integracja środowiska szachowego,
• odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży,
• pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
• rywalizacja sportowa

II. NASZE MOTTO

• Gra w szachy to SUPER ZABAWA

III. PATRONAT HONOROWY:

• Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie Pan Rafał ROSOLSKI
• Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury Pan Tomasz FURTAK

IV. PATRONAT MEDIALNY: 

• Gazeta Sulechowska
• Oficjalna strona internetowa klubu : http://www.szachysulechow.pl

V. ORGANIZATORZY: 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
• Sulechowski Dom Kultury
• Klub Szachowy Sulechów

VI. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

• Arkadiusz WIŚNIEWSKI arycja@poczta.onet.pl Tel. 728810437

VII. MIEJSCE I TERMIN:

• Sulechowski Dom Kultury Al. Wielkopolska 3 66-100 Sulechów
• Termin – 04 grudzień 2010r rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.40

VIII. TERMINARZ ROZGRYWEK:

Otwarcie zawodów godz. 10.00–10.05
I-IV runda – godz. 10.10-12.45
Przerwa na herbatę i kawę 12.45-13.00
V-VII runda – godz.13.05-14.15
Przerwa techniczna na podsumowanie wyników 14.15-14.30
Zakończenie zawodów godz. 14.30-15.00

IX. SYSTEM ROZGRYWEK:

• Szwajcarski na dystansie 7 rund.
• W zawodach wszyscy grają razem

X. TEMPO I PRZEPISY GRY:

• Tempo gry 15 min. dla każdego zawodnika,
• W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z 2009 roku.

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:

• W zawodach może brać udział każdy, kto ma na to ochotę i chce grać.
Wpisowego nie pobiera się.

XII. GWARANTOWANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

• W klasyfikacji indywidualnej:
- puchary medale, dyplomy.

XIII. SPRAWY WYCHOWAWCZE

- Na sali gry obowiązują zasady dobrego zachowania umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii, oraz kategoryczny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu.
- Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!!,
we współpracy z Organizatorem.
- Wszystkie protesty rozpatrywane będą polubownie w duchu Fair Play oraz motta FIDE „GENS UNA SUMUS”. Warunkiem przyjęcia protestu do rozpatrzenia jest wpłacenie opłaty na konto LZSzach w wysokości 50 zł. Opłata nie podlega zwrotowi.

XIV. SPRAWY RÓŻNE

- Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Z szachowym pozdrowieniem

Arkadiusz WIŚNIEWSKI