PREZES KLUBU WIŚNIEWSKI ARKADIUSZ

Prezes Klubu

Arkadiusz WIŚNIEWSKI

Instruktor szachowy

Sędzia szachowy klasy państwowej

Ranking: 1800

KOMISJA REWIZYJNA ZABAWSKI GRZEGORZ

Wiceprezes do spraw organizacyjno-sportowych

Grzegorz ZABAWSKI

Sędzia szachowy III klasy

Ranking: 1897

Skarbnik Klubu

Daniel MICHALSKI

Ranking 2077

Sekretarz Klubu

Radosław ROSIŃSKI

Ranking: 1900

Członek Klubu

Dariusz STÓJ

Ranking: 1973